Oferta LEX Sędzia 2019 w zależności od wersji zawiera:

GOLD PLATINUM
Akty prawne i orzecznictwo
Prawo Europejskie
Pakiet Komentarzy i Monografii 3 dziedziny wybierz komplet
Czasopisma on-line
Tezy z piśmiennictwa
Baza orzeczeń sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych *
Bibliografia
Serwis Sędziowski
Praktyczne wyjaśnienia
Linie Orzecznicze
Tłumaczenia
Systemy Prawa
LEX Navigator Procedury 6 dziedzin 8 dziedzin
Postępowanie Cywilne
Postępowanie Karne
Prawo Pracy
Prawo Budowlane
Postępowanie Administracyjne
Zamówienia Publiczne
Procedury Podatkowe
Ochrona Zdrowia
* ponad 140.000 orzeczeń pochodzących z Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych, na bieżąco uzupełniane
Wybierz dostęp
0 za cały okres umowy
0 miesięcznie